Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady práce s Vašimi údajmi

 

Prevádzkovateľom internetovej stránky (eshopu) mybottle.sk je spoločnosť Ballex s.r.o., so sídlom: Lermontovova 3, 811 05, Bratislava I - Staré mesto, Slovenská republika, IČO: 50 593 609, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č.: 115477/B.

 

Pri poskytovaní našich služieb, predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

 

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

 

Ochrana osobných údajov 

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“).
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru, osoby poskytujúcej účtovné služby, daňové služby, právne služby, služby vymáhania pohľadávok, správu webovej stránky, poskytovateľom platobných služieb alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi, a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. §19a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z., a to konkrétne:
 • právo na informácie, ktoré je plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - §21 zákona č. 18/2018 Z. z. spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail,
 • právo na opravu osobných údajov - §22 zákona č. 18/2018 Z. z. Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 • právo na vymzanie osobných údajov - §23 zákona č. 18/2018 Z. z. využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - §24 zákona č. 18/2018 Z. z. uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov - §27 zákona č. 18/2018 Z. z.
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.
 1. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
 2. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
 3. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
 4. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie Vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle §62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V Prípade Vašej námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
 5. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite odstránime. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.
 6. Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení, budeme spracúvať vaše osobné údaje (obzvlášť emailovú adresu) za účelom zasielania noviniek a podobných marketingových oznámení od stránky mybottle.sk. Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) pod právnym titulom oprávnený záujem, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 5 rokov od Vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz v pätičke akéhokoľvek mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: info@mybottle.sk.
 7. Pokiaľ ste prihlásili na odber noviniek poskytnutím svojej emailovej adresy v časti Odoberať newsletter, budeme spracúvať vaše osobné údaje (obzvlášť emailovú adresu) za účelom zasielania noviniek a podobných marketingových oznámení od stránky mybottle.sk. Ide o spracúvanie na základe článku 6 pod právnym titulom súhlas za účelom zasielania noviniek prostredníctvom newslettra. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 5 rokov od Vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz v pätičke akéhokoľvek mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: info@mybottle.sk.

 

Informácie o Zásadách používania cookies

Tieto Zásady používania súborov cookies vysvetľujú, čo sú súbory cookies a ako ich používame, typy súborov cookies, ktoré používame, t. j. informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou súborov cookies a ako sa tieto informácie používajú a ako meniť preferencie súborov cookies. Svoj súhlas so súbormi cookies na našej webovej stránke môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: mybottle.sk

 

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory zasielané a uložené v zariadení (počítač, tablet, smartfón), z ktorého sa užívateľ pripája na internet a vstupuje na webové stránky. Tieto súbory sú potrebné pre identifikáciu počítača a sledovanie spôsobu, akým užívatelia prezerajú webovú stránku. To umožňuje zdokonaľovať našu webovú stránku a lepšie ju prispôsobiť potrebám užívateľov stránky. V prípade, že nastavíte blokovanie zápisu cookies do Vášho prehliadača, je možné, že niektoré časti našich webstránok nebudú fungovať bez istých problémov alebo so spomalením.

 

Na aké účely používame cookies?

Ako väčšina webových stránok, naša stránka využíva cookies prvých strán a cookies tretích strán. Cookies prvých strán sú nevyhnutné pre to, aby stránka fungovala správne. Tieto cookies nezbierajú žiadne osobné informácie. Súbory cookies tretích strán slúžia najmä na optimalizáciu funkčnosti stránky, návštevníckej interakcie, na poskytovanie relevantných reklám a skvalitňovanie užívateľskej skúsenosti a urýchlenie budúcich interakcií so stránkou.

 

Aké cookies používame?

Nevyhnutné cookies: Tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo pridanie produktov do košíka. Tieto cookies nezbierajú ani neuchovávajú vaše osobné informácie.

Analytické cookies: Tieto súbory cookies nám pomáhajú komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií. Tieto cookies zbierajú informácie ako sú počet návštevníkov stránky, počet jedinečných návštevníkov stránky, ktoré stránky webovej lokality boli navštívené, zdroj návštevy atď. Tieto údaje nám pomáhajú pochopiť a analyzovať výkonnosť webovej lokality a identifikovať miesta, v ktorých je potrebná optimalizácia. 

Marketingové cookies: Naša webová stránka zobrazuje reklamy. Marketingové cookies sa používajú na prispôsobenie relevantných reklám. Tieto súbory cookies nám tiež pomáhajú sledovať efektivitu týchto reklamných kampaní. Informácie uložené v týchto súboroch cookies môžu tiež byť použité poskytovateľmi reklám tretích strán na zobrazovanie reklám na iných webových stránkach v prehliadači.

Funkčné cookies: Toto sú súbory cookies, ktoré pomáhajú určitým doplnkovým funkciám na našom webe. Tieto funkcie zahŕňajú vkladanie obsahu akým sú videá alebo zdieľanie obsahu webovej lokality na platformách sociálnych sietí.

Preferenčné cookies: Tieto cookies umožňujú webovej stránke ukladať vaše nastavenia a predvoľby prehliadania ako sú napríklad jazykové predvoľby alebo región.

 

Nižšie uvedený zoznam podrobne popisuje súbory cookie používané na našej webovej lokalite:

 

Názov cookies: SRV_ID

Popis: Bez popisu.

 

Názov cookies: PHPSESSID

Popis: Tento súbor cookie je pridružený pre aplikácie PHP. Tento cookie sa používa na ukladanie a identifikáciu jedinečného ID relácie používateľa na účely riadenia relácie používateľa na webovej lokalite. Súbor cookie je súbor cookie relácie a vymaže sa, keď sa zatvoria všetky okná prehliadača.

 

Názov cookies: language

Popis:Tento súbor cookie sa používa na uloženie jazykových preferencií používateľa.

 

Názov cookies: gp_e                                                                          

Popis: Bez popisu.

 

Názov cookies: gp_g                                                                         

Popis: Bez popisu.

 

Názov cookies: externalFontsLoaded                                               

Popis: Bez popisu.

 

Názov cookies: _ZB_STATIC_SS_1601114_DR_MF_currentSessionEnable          

Popis: Bez popisu.

 

Názov cookies: _ZB_STATIC_1601114_DR_MF_lastTime                                       

Popis: Bez popisu.

 

Názov cookies: foxentry-geo                                                                                   

Popis: Bez popisu.

 

Názov cookies: _ZB_STATIC_DR_firstTimeVisit

Popis: Zotabox nastavuje tento cookie tak, aby správne zaobchádzal a zobrazoval nástroje Zotabox.

 

Názov cookies: _ZB_STATIC_LAST_ACCESS_TIME

Popis: Zotabox nastavuje tento cookie tak, aby správne zaobchádzal a zobrazoval nástroje Zotabox.

 

Názov cookies: _ZB_STATIC_DR_widgetsUpdateTime

Popis: Zotabox nastavuje tento cookie tak, aby správne zaobchádzal a zobrazoval nástroje Zotabox.

 

Názov cookies: NOCACHE                                                                                          

Popis: Bez popisu.

 

Názov cookies: SERVERID

Popis: Tento súbor cookie je nastavený nástrojom Slideshare's HAProxy load balancer na priraďovanie návštevníka ku konkrétnemu serveru.

  

Ako môžem meniť nastavenia súborov cookies?

Ak sa rozhodnete neskôr zmeniť svoje zvolené nastavenia, môžete tak urobiť kliknutím na tlačidlo “Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookies” na obrazovke. Tým sa znova zobrazí oznámenie o súhlase, ktoré vám umožní zmeniť vaše preferencie alebo úplne odvolať váš súhlas. Rôzne prehliadače poskytujú rôzne spôsoby blokovania a odstraňovania súborov cookies používaných webovými stránkami. Môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, aby blokoval/vymazával cookies. Ak chcete zistiť viac o tom, ako spravovať a odstraňovať súbory cookies, navštívte stránku wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

Späť do obchodu